logo 65
сатирата
сатирата
сатирата

Театърът разполага с три сцени. Към две от тях – голяма сцена „Щастливеца“ и камерна зала „Методи Андонов“ е осигурена достъпна среда за хора с увреждания.