logo 65

За сайта

Сайтът satirata.net е рекламно-промоционален сайт „витрина“, създаден с цел повишаване на продажбите на билети за театър. Той е специално ориентиран към мобилни устройства и позволява много лесно и бързо зрителите да се сдобият с желаните билети.