logo 65

НАРЕДБА № Н-18/2006 г

Фискалният документ за закупените билети е РАЗПИСКА ЗА ЕЛЕКТРОНЕН БИЛЕТ генерирана от EpayGO. Satirata.net не извършва продажби в брой и не издава фискални бонове в съответствие с чл. 52м за подаване на информацията, посочена в Приложение № 33 на Наредба № Н-18/2006 г. Становище на НАП