logo 65

Поверителност и сигурност

Сайтът не съхранява и не оперира с лични данни (GDPR). Посочването на email, избор на места и всички фискални трансакции се извършват в платформата EpayGo, собственост на Епей АД – лицензиран финансов оператор.

Оператор на satirata.net е ВИП Рент ЕООД с ЕИК 201301332 и  удостоверение 65 (1613) от 25.04.2019 в Информациония регистър на културните организации на Министерство на културата.