logo 65

Често Задавани Въпроси

Закупуването на билети в сайта се извършва чрез универсалната платформа

Вие получавате своите билети на посочен от Вас EMAIL адрес.

Можете да разпечатате Вашите билети на принтер

Можете да запазите билетите на своя телефон

Показвате на разпоредителите разпечатката или кода директно от телефона си. Разпоредителя сканира билета и проверява неговата валидност

Билетите пристигат на посочения EMAIL адрес в рамките на няколко минути.

Проверете правилно ли сте изписали EMAIL адреса.

Ако адреса е правилен, а не получавате билетите обърнете се:
По телефон на : 02 921 08 80

Чрез EMAIL на: office@epay.bg

Ако адреса е сгрешен, посочете верен адрес на:

По телефон на : 02 921 08 80
Чрез EMAIL на: office@epay.bg

Това можете да направите в най-близкият EasyPay пункт.

Ако сте избрали представление и места, побързайте и посетете най-близкия до вас офис на EasyPay,  касиерката ще ви предложи да изберете от останалите свободни места.

EASYPAY бюрата в столицата са над 500.